נלכדת במבנה בוער, מה עושים?

קטגוריות מוצרים נלכדת במבנה בוער, מה עושים? נלכדת במבנה בוער, מה עושים?  *       -  הזעק את מכבי האש (טל' 102 ) אל תתמהמה ואל תיתן לשריפה להתפשט, אתר אותה ונסה לכבותה בעודה בראשיתה.  *       -  ללכת הליכה שפופה (העשן עולה למעלה), או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה.  *       - ...

מערכות גילוי אש ועשן

מערכות גילוי אש ועשן קטגוריות מוצרים גלאי עשן יכול להציל את חייך! מערכות גילוי אש ועשן מערכות גילוי אש ועשן הן מערכות אלקטרוניות המבוססות על גלאי עשן מסוגים שונים. גלאי העשן מפוזרים במבנה עליו המערכת מגינה בצורה שתאפשר גילוי מוקדם במידה סבירה של שריפה, ומשולבים באמצעי התרעה שיעודם הבאת דבר קיום השריפה...

מטף כיבוי אש-חובה לדעת

מטף כיבוי אש-חובה לדעת -  היכן כדאי לשמור את המטף בבית?רצוי לשמור את המטף כיבוי אש במקום בו הגישה אליו זמינה ונוחה למקרה חירום, כדאי לסמנו בשילוט בולט כך שניתן יהיה לראותו גם בחושך. -  כיצד אבחר את משקל המטף? קיימים סוגים רבים ושונים של מטפי כיבוי אש במשקלים שונים ומגוון כגון:...

טבלת סוגי שרפות ודרכי כיבוי

טבלת סוגי שרפות ודרכי כיבוי  מוצקיםעץ, נייר, בד, גומי, חומרי פלסטיק וכד'מיםצינור גינהגלגלוןמטפה אבקה רב שימושיתנוזליםמוצרי נפט, שמנים, כהל, צבע וכד'אבקההלוןקצףCO2חשמלמערכות חשמלהלוןאבקהCO2סכנת חיים אסור להשתמש במים או קצףגזיםגז בישולאציטליןאבקההלוןCO2סגור את הברז וקרר את המיכלים עם מים.מתכותמגנזיוםאלומניום וכד'אבקה מיוחדתבידודקרר את הסביבה במיםסכנה! אין להשתמש במים או ב-co2

כיבוי שריפות

כיבוי שריפות כיבוי שריפה קטנה כמעט כל שריפה גדולה התחילה משריפה קטנה ועל-כן חשוב להגיב במהירות ולכבות את האש כאשר היא התחילה להתפשט. לשם כך צריך לגלות מידה של שליטה עצמית, כיוון שבאופן טבעי כל אדם נבהל כאשר הוא רואה אש מתלקחת.       -  נתק את המכשיר החשמלי מהתקע       -  הרחק את...

כללי זהירות למניעת דלקות במבנים סגורים

כללי זהירות למניעת דלקות במבנים סגורים כללי זהירות למניעת דלקות במבנים סגוריםא. חימום המנע מלהעמיד תנור חימום בקרבה לחומרים דליקים. כדוגמת: כורסא, ספה, שמיכה או וילונות.  אין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה, רצוי להשתמש בו רק לחימום המיטה ולנתקו עם יציאתך מהחדר. אסור באיסור מוחלט להוסיף דלק (נפט) לתנור בוער !...

שיטות לכיבוי שריפה

שיטות לכיבוי שריפה שיטות לכיבוי שריפה עקרון הכיבוי בכל סוג של שריפה מבוסס על "סילוק" אחד מתוך שלושת גורמי האש או הפרדתם. קיימות ארבע שיטות כיבוי והן: א. בידוד- מטרתה של שיטה זו היא לבודד את החלקים הבוערים מן החלקים הבלתי בוערים. שיטה זו מסלקת את גורם ה"חומר" (חומר דליק) מתוך שלושת...

להזמנות דילוג לתוכן