אמצעי המגן בעבודה עם חומצת מלח מרוכזת (33%)

אמצעי המגן בעבודה עם חומצת מלח מרוכזת (33%) קטגוריות מוצרים בעבודה עם חומצת המלח יש להשתמש בציוד מגן על מנת למנוע פגיעה בעור, בעיניים ובדרכי הנשימה. אין להשתמש בעדשות מגע ואין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. -אמצעי הגנה הנדסיים: ההמלצה הראשונית היא שהשימוש בחומר יעשה תוך כדי אוורור החדר...

תקנות חומרים מסוכנים

תקנות חומרים מסוכנים תקנות הנוגעות לחומרים מסוכנים ודרישה למקלחות חירום ומשטפי עיניים בחירום: תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות,כימיות וביולוגיות) , התשס"א – 2001 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) , התשנ"ג – 1993 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים...

להזמנות דילוג לתוכן