קטגוריות מוצרים

דרישות החוק להדרכות עזרה ראשונה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999

מחלקת ההדרכה של דקר בניהולו של משה צלה נותנת מענה לכל הגופים בארץ בתחום הדרכות עזרה ראשונה.

אנו מסמיכים חובשים, מגישי עזרה ראשונה, מצילים.

מבצעים רענונים, מלמדים עזרה ראשונה לעובדי חברה ומפעלים.

ברשותנו מדריכים המתמחים בקורסי עזרה ראשונה להורים ואנשים פרטיים המעוניינים לרכוש את הידע.

דרישות החוק:

חובש

"חובש" – בגיר שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמגיש עזרה ראשונה, תעודת חובש מאת חיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או תעודה אחרת שהכיר בה המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו, והכל אם ניתנה לו התעודה לאחר שעבר הכשרה בת 100 שעות לפחות, בעזרה ראשונה, ואם עבר השתלמות רענון בעזרה ראשונה בתקופה של שלוש השנים שלפני שיבוצו כחובש בפעילות ספורט מאורגנת;

קורס נאמני בטיחות- 24 שעות, 3 ימים, 8 שעות בכל יום. הקורס כולל הדרכות בחומרים מסוכנים, הדרכה לעבודה בגובה ועוד…ו- 4 שעות הדרכת ע"ר.

רענון עזרה ראשונה לנאמן בטיחות – 4 שעות מינימום

תכני הדרכות עזרה ראשונה:

הדרכת עזרה ראשונה 4 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 6 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 8 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 20-24 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 44 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 88 שעות

הדרכת עזרה ראשונה 120 שעות

להזמנות דילוג לתוכן