מקומות עבודה

קטגוריות מוצרים

חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה

המלצות פקוד העורף לחרום במפעלים:

חוברת זו הינה נדבך חשוב בהכנת כל מפעל לחירום, ככל שהדבר נוגע לנושאי התגוננות אזרחית, וכי יישום ההמלצות והעקרונות הקובעים בחוברת יסייע למפעל גם בשעות קשות של מלחמה או התקפה.

 הכנת המפעל בשגרה היא תנאי הכרחי ליכולתו להתמודד עם מצבים קשים בחירום. לכן, חשוב שכל מנהל מפעל, באמצעות הממונה על התגוננות אזרחית במפעל ובעלי תפקידים נוספים, יקדים ויישם את ההמלצות בחוברת בהתאם לנתוניו הספציפיים של המפעל בו הוא עובד, על מנת שיקל עליו להתמודד עם התרחישים השונים בשעת חירום.

 להמלצות פקוד העורף לחרום במקלטים לחץ כאן

 בדקר עונים על כל הדרישות בעזרה ראשונה, כיבוי וגילוי אש, בטיחות והדרכות למפעלים בכל סדר גודל.

חומרים מסוכנים:

לפי "תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1"

 4.  הוראות עזרה ראשונה (תקנה 4(א)(4))

 (א)  יפורטו בבהירות פעולות עזרה ראשונה הנחוצות במקרה של פגיעה, לנפגע, למצויים בסביבתו ולמגישי העזרה הראשונה; יצוין אם יש להזעיק מיד עזרה רפואית, ואילו פעולות אסור לנקוט בשום אופן.

 (ב)  יינתן תיאור קצר של התסמינים העיקריים הצפויים באופן מיידי כתוצאה מהפגיעה וכן של התסמינים הנדחים;

 (ג)  המידע יסווג לפי דרכי החשיפה האפשריות לחומר המסוכן: שאיפה, מגע בעור, מגע בעיניים ובליעה;

 (ד) יפורטו אמצעי הגנה למגישי עזרה ראשונה, אם נדרשים, והערות לרופא המטפל, אם ישנן;

(ה) יפורטו אמצעי עזרה ראשונה מיוחדים אם ישנם, הדרושים להגשת טיפול דחוף וייחודי והצריכים להימצא במקום העבודה.

 עזרה ראשונה

מפעלים מעל 100 עובדים

ציוד תקני למפעל מעל 100 עובדים:

 עזרה ראשונה

 – בר 555

 בטיחות

 – ארון חירום

 החייאה

 – בר 2000

 כיבוי אש

מפעלים מעל 50 עובדים

 מפעלים מעל 20 עובדים

 מפעלים מעל 10 עובדים

משרדים

נגריות

Facebook
WhatsApp
להזמנות דילוג לתוכן