תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומותעבודה) , התשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) , התשמ"ח – 1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147 (א) ו- 151 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל1970- (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ג)בתקנות אלה -"ארגז עזרה ראשונה" - כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;"מגיש...

פקודות בטיחות בעבודה ותקנות שונות

קטגוריות מוצרים פקודות בטיחות בעבודה ותקנות שונות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1 תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990 תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה) , התשמ"ד – תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן) , התשכ"ה – כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) , 1947 תקנות...

בטיחות וגהות בעבודה

בטיחות וגהות בעבודה בטיחות בעבודה  –  לחזור הביתה בריאים ושלמים עשרות אלפי עובדים בישראל נפגעים מדי שנה בתאונות עבודה. עשרות מהם מקפחים את חייהם ועוד רבים אחרים נשארים נכים או סובלים מנזקים קשים לצמיתות. תאונות עבודה נוצרות כתוצאה מכשל כלשהו בתהליכי העבודה וברוב המקרים מקור הכשל הוא הגורם האנושי. הקפדה על...

להזמנות דילוג לתוכן