נלכדת במבנה בוער, מה עושים?

קטגוריות מוצרים נלכדת במבנה בוער, מה עושים? נלכדת במבנה בוער, מה עושים?  *       -  הזעק את מכבי האש (טל' 102 ) אל תתמהמה ואל תיתן לשריפה להתפשט, אתר אותה ונסה לכבותה בעודה בראשיתה.  *       -  ללכת הליכה שפופה (העשן עולה למעלה), או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה.  *       - ...

להזמנות דילוג לתוכן