תקנות חומרים מסוכנים

תקנות הנוגעות לחומרים מסוכנים ודרישה למקלחות חירום ומשטפי עיניים בחירום:

 תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות,כימיות וביולוגיות) , התשס"א – 2001

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) , התשנ"ג – 1993

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים) , התשנ"ג – 1992

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים) , התשנ"א – 1990

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים) , התשנ"ג – 1993

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) , התשמ"ד – 1983

להזמנות דילוג לתוכן