כיבוי שריפות

כיבוי שריפה קטנה

 כמעט כל שריפה גדולה התחילה משריפה קטנה ועל-כן חשוב להגיב במהירות ולכבות את האש כאשר היא התחילה להתפשט. לשם כך צריך לגלות מידה של שליטה עצמית, כיוון שבאופן טבעי כל אדם נבהל כאשר הוא רואה אש מתלקחת.

       –  נתק את המכשיר החשמלי מהתקע

       –  הרחק את החפץ הבוער ממקור האש

       –  החנק את האש

       –  כבה את האש במים ( למעט במקרה של סיר טיגון).

       –  נתק את אספקת גז הבישול.

       –  זכור ! אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" על-מנת לא לגרום לקצר.

       –  הזעק את הכבאים (102), במקביל לניסיונות כיבוי השריפה.

במידה וניסית לכבות שריפה בסביבתך ולא הצלחת בכך- יש לברוח מיד מן המקום.

 כיבוי שריפה גדולה

 אם לא הצלחת לכבות את האש או שאתה חושב שלא תצליח לעשות זאת כלל:

       –  הזעק את הכבאים. בטלפון 102

       –  רכז את כל בני המשפחה יחד במקום הבטוח ביותר.

       –  אם הדרך החוצה פנויה-צאו החוצה מיד.

       –  אם אי אפשר לצאת החוצה-צאו למקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.

       –  אל תקפוץ מקומה גבוהה/ מקום גבוה- הזעק עזרה והמתן לבוא הכבאים.

       –  לאחר יציאה מבית בוער:

          –  הכן רשימה של האנשים שהיו בבית ויצאו ממנו.

          –  עזור לשכנים.

          –  אל תחזור הביתה, כיוון שייתכן שימצאו שם גזים רעילים

להזמנות דילוג לתוכן