טבלת סוגי שרפות ודרכי כיבוי

 

מוצקים
עץ, נייר, בד, גומי, חומרי פלסטיק וכד'

מים

צינור גינה

גלגלון

מטפה אבקה רב שימושית

נוזלים
מוצרי נפט, שמנים, כהל, צבע וכד'

אבקה

הלון

קצף

CO2

חשמל
מערכות חשמל

הלון

אבקה

CO2

סכנת חיים אסור להשתמש במים או קצף

גזים
גז בישול
אציטלין

אבקה

הלון

CO2

סגור את הברז וקרר את המיכלים עם מים.

מתכות
מגנזיום
אלומניום וכד'

אבקה מיוחדת

בידוד

קרר את הסביבה במים

סכנה! אין להשתמש במים או ב-co2

להזמנות דילוג לתוכן