קטגוריות מוצרים

תרמיל החייאה לקבוצות ספורט

(א)        במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים בטבלה שבתוספת, יימצא תיק עזרה ראשונה, ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה כמפורט להלן:

              הפריט                                         הכמות (ביחידות)

אגד 3 אינטש                                                          10

איספלנית נייר 1 אינטש                                              1

גזה וזלין (סטרילית)                                                  1

חוסם עורקים – 2 מטרים                                            2

מספריים לעזרה ראשונה                                            1

משולש-בד                                                             10

סד פלסטי ליד                                                         1

סיכות בטחון                                                           10

סרט שרוול מזהה לחובש                                           1

עט כדורי                                                               1

פד גזה סטרילי 3×3 אינטש                                         1

פד יוד                                                                   10

פד לחיטוי עור                                                         12

פנס כיס                                                                1

פנקס שורות קטן                                                      1

תחבושת-שדה אישית קטנה                                        8

תחבושת-שדה בינונית                                               2

תחבושת לכוויות                                                       2

מפוח אמבו 1000 סמ"ק                                             1

מסכה להנשמה מס' 2                                               1

מסכה להנשמה מס' 5                                               1

מנתב אוויר מס' 1                                                    1

מנתב אוויר מס' 2                                                    1

מנתב אוויר מס' 3                                                    1

משאבת-רגל אמבו                                                    1

קטטר שאיבה מס' 8                                                 2

קטטר שאיבה מס' 18                                               2

ראש קשיח לקטטר שאיבה                                          1

שקית להעשרת חמצן                                                1

אלונקה                                                                  1

וסת-חמצן למכשיר נייד                                              1

מכל-חמצן 100%                                                     1

מסכת-חמצן 100%                                                   1

צינור לחמצן (משקפיים)                                              1

            (ב)        במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת, יימצא אמבולנס.

להזמנות דילוג לתוכן