קטגוריות מוצרים

כיבוי אש

חומרים מסוכנים

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1998

 8. אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי (תקנה 4(א)(8)) (תיקון: תש"ס)

 (א) יתוארו אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת שימוש בחומר המסוכן למיזעור חשיפת העובד לחומר המסוכן ובכלל זה:

 (1) אמצעים הנדסיים וטכניים לצמצום חשיפה או למניעת מגע עם החומר המסוכן, שיש לנקוט לפני שיווצר הצורך בציוד מגן אישי;

 (2) יפורטו, בציון האסמכתאות, ערכי גבולות חשיפה מותרת לחומר לפי מדדים מוכרים, כגון ערכי חשיפה משוקללת מרבית מותרת, חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר, תקרת חשיפה מותרת וסמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית, כהגדרתם בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של גורמים מזיקים), התשנ"א1990-;

 (ב) כאשר נדרשת הגנה אישית, יפורט הציוד המבטיח הגנה מתאימה כמפורט להלן:

 (1) הגנת מערכת הנשימה מפני גזים, אדים או אבק מסוכנים (מערכת נשימה, מסכה וסוג המסנן);

 (2) הגנת הידיים (סוג הכפפות ואמצעי הגנה נוספים לעור ולידיים);

 (3) הגנת העיניים – (משקפי מגן, מגן פנים וכדומה);

 (4) הגנת העור והגוף (סינר, מגפיים וסרבל מגן);

 (5) אמצעי גיהות לפי הצורך (כגון שימוש במינדף).

ראה עוד מאמרים על חומרים מסוכנים- כנס

ראה קטגוריות מוצרי בטיחות- כנס

להזמנות דילוג לתוכן