דף הבית   קטלוג מוצרים   כדאי לבקר אותנו   פתרונות   הדרכות    מאמרים-מרכז מידע   פרופיל חברה   צור קשר    English 
ערכות עזרה ראשונה
ציוד רפואי | ריהוט רפואי
ציוד עזרה ראשונה
ציוד החייאה
ציוד בטיחות | ציוד מיגון
ציוד כיבוי אש | גילוי אש
ציוד קבוע | ציוד פינוי
שלטים ומדבקות
ציוד עזר לחייל ולמטייל
הדרכות עזרה ראשונה
קוסמטיקה
 דף הבית > תחבורה > נמלים ואוניות בנמלים
עזרה ראשונה:
לפי כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) , 1947 :

8. תיבות עזרה ראשונה

(1) בכל מקום-עבודה ומקום-עבודה יותקן מספר מספיק של תיבות או ארונות לעזרה ראשונה, לפי התקן שנקבע, ואם הותקנו יותר מתיבה אחת או מארון אחד - במרחקים מסתברים בין תיבה לתיבה או ארון לארון.

(2) כל תיבה או ארון לעזרה ראשונה יסומנו באופן ברור בכתובת "עזרה ראשונה".

9. תכולת תיבות לעזרה ראשונה

שום דבר, מלבד תשמישים ונדרשות לעזרה ראשונה, לא יישמר בתיבה או בארון לעזרה ראשונה.

10. בני-אדם הממונים על תיבות לעזרה ראשונה

תיבה או ארון לעזרה ראשונה יישמרו כשהם מצויידים ובמצב טוב, ועליהם יופקד אדם אחראי, שיהיה מצוי ומזומן תמיד במשך שעות העבודה. אותו אדם יהיה - חוץ מאשר באגנים, רציפי-עגינה או רציפים, שכלל מספר העובדים בהם אינו עולה בכל זמן על חמישים - אדם שנתאמן בעזרה ראשונה.

11. קרון אמבולנס

התקן יותקן לשימוש בכל אגן, רציף-עגינה או רציף, שכלל מספר המועבדים בהם בזמן כל-שהוא עולה על חמישים, קרון אמבולנס, שנבנה באופן מתאים והוא מקויים במצב טוב, כדי להסיע נפגעים רציניים במקרה מחלות או תאונות, אלא-אם-כן נערכו סידורים להשגת קרון כזה - לכשיידרש - מבית-החולים או מקום אחר, הנמצאים כדי רוחק שלא יעלה על ארבעה קילומטרים מן האגן, רציף-העגינה או הרציף, וקשורים אליהם קשר טלפון.

12. הודעות

הודעות תוצגנה במקומות בולטים בכל אגף, רציף-עגינה או רציף, והן תציינה את -

(א) מקומה של כל תיבה ותיבה לעזרה ראשונה, ואת המקום שבו אפשר למצוא את האדם הממונה עליה;

(ב) מקומם של אלונקות או תשמישים אחרים;

(ג) מקומו של קרון-האמבולאנס, או - מקום שלא הותקן קרון כזה - את מקומו של הטלפון הקרוב ביותר, ואת שמו ומספר הטלפון של בית-החולים או המקום האחר, שמשם אפשר להשיג קרון כזהדף הבית | כדאי לבקר אותנו | פתרונות | הדרכות  | מאמרים-מרכז מידע | פרופיל חברה | צור קשר  | 

© כל הזכויות שמורות. אין לעשות שימוש בחומר או בתמונות האתר ללא אישור מדקר ציוד רפואי בע"מ